Thay đổi ĐKKD   Bổ sung ngành nghề lập dự án, tư vấn thiết kế cần điều kiện gì?

Hỏi:

- Đăng ký các nghành dịch vụ tư vấn như: lập dự án, quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và chấm hồ sơ dự thầu, khảo sát địa chất công trình, thiết kế các loại công trình, giám sát các loại công trình.

- Xin hỏi công ty chúng tôi đang làm thủ tục đăng ký các ngành kinh doanh trên thi chúng tôi cần phải nộp những loại chứng chỉ nào để đăng ký các nghành cho đúng?


Đáp:

Để đăng ký ngành nghề dịch vụ tư vấn như nội dung ông nêu trên, thì công ty của ông phải có các chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát công trình. Đây là điều kiện kinh doanh mà yêu cầu doanh nghiệp phải có trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55