TIN TỨC PHÁP LUẬT   Các quy định mới về đầu tư dự án bt-bot-bto

Các Quy định mới về đầu tư dự án BT, BOT và BTO

Các Quy định mới về đầu tư dự án BT, BOT và BTO
 

Chủ đầu tư thực hiện dự án BT được giao đất thực hiện dự án khác, đồng thời phải nộp vào ngân sách tiền chênh giữa giá trị quyền sử dụng đất và tổng vốn đầu tư công trình BT.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.

Theo đó, để thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thành lập mới doanh nghiệp dự án theo thủ tục quy định và doanh nghiệp BT có thể đồng thời là doanh nghiệp dự án.

 

Thông tư cũng nêu rõ về cơ chế giao đất để thực hiện dự án khác cho doanh nghiệp dự án BT phải thực hiện trên cơ sở đánh giá đồng thời đề xuất của nhà đầu tư về tổng vốn đầu tư xây dựng công trình BT và đề xuất về giá trị quyền sử dụng đất của khu đất dự kiến thực hiện dự án khác.

 

Doanh nghiệp thực hiện theo hình thức BT được giao đất để thực hiện dự án khác, chủ đầu tư phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của dự án và tổng vốn đầu tư xây dựng công trình BT.

Cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án

Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng không thuộc thẩm quyền thì các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh sẽ đề nghị Thủ tướng phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có trách nhiệm tổng hợp và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55