Thành lập công ty   Cần xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức khi đăng ký kinh doanh không?

 

Hỏi:

 

Có cần văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

không?

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì có cần văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không?

 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân cần có những giấy tờ như sau: 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. 
Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung như sau: 
+ Tên doanh nghiệp. 
+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có). 
+ Ngành, nghề kinh doanh. 
+ Vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp. 
+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp. 
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 
Qua quy định trên cho thấy, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định còn nếu kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không quy định thì không cần phải có văn bản xác nhận vốn pháp định.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55