HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Hỏi:

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

 

Đáp: 

Luật sư Đông Đô xin đưa ra ý kiến như sau:

Để khẳng định được Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không trước hết chúng ta phải căn cứ vào khái niệm và đặc điểm của một pháp nhân theo Bộ luật dân sự 2005.

 

Theo đó: tại điều 84 Bộ luật dân sự 2005 quy định về Pháp nhân như sau:

Pháp nhân là:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 cũng có quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng được các quy định nói trên và vì vậy, doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.

 

Vì vậy: “Doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp”.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55