KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Hướng dẫn tra cứu tên doanh nghiệp

Hướng dẫn tra cứu tên doanh nghiệp tại Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 

1. Thông tin tra cứu về tên doanh nghiệp chỉ mang tính tham khảo. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Dữ liệu về tên doanh nghiệp được cập nhật mới nhất đến ngày 07/08/2011. 

3. Hệ thống chỉ cho phép hiển thị tối đa 100 kết quả tìm kiếm. Nếu số kết quả tìm kiếm lớn hơn 100 kết quả, yêu cầu phải nhập tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký chi tiết hơn (có thể bổ sung thêm các thành tố khác: loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Anh, tên doanh nghiệp viết tắt). 

4. Trợ giúp Tìm kiếm nâng cao

 

 • Sử dụng dấu ngoặc kép ("") để tìm kiếm nhanh và chính xác theo từ/cụm từ được đặt trong dấu ngoặc kép. 
  Ví dụ, khi tìm kiếm ["Thành Hưng"], Hệ thống sẽ không hiển thị các doanh nghiệp có tên như "Thành Tiến Hưng".

 • Sử dụng dấu trừ (-) hoặc dấu chấm than (!) để loại trừ các kết quả tìm kiếm không chính xác. Cần lưu ý phải có 1 khoảng trống trước và sau dấu trừ, dấu chấm than.
  Ví dụ, khi tìm kiếm ["Thành Hưng" - "Cổ Phần"], Hệ thống sẽ hiển thị các doanh nghiệp có chứa từ "Thành Hưng" và loại trừ các doanh nghiệp có chứa từ "Cổ Phần" trong tên doanh nghiệp.

 • Sử dụng từ "OR" hoặc dấu ( | ) để lựa chọn các kết quả tìm kiếm. 
  Ví dụ, khi tìm kiếm ["Thành" OR "Hưng"], Hệ thống sẽ hiển thị các doanh nghiệp có chứa từ "Thành" hoặc "Hưng" trong tên doanh nghiệp.

 • Sử dụng dấu (+) để tìm kiếm nhanh theo nhiều giá trị tìm kiếm.
  Ví dụ, khi tìm kiếm [“Thành Hưng” + “Cổ phần”], Hệ thống sẽ hiển thị các doanh nghiệp có chứa từ “Thành Hưng” và “Cổ phần” trong tên doanh nghiệp.

 • Sử dụng từ/cụm từ (site/diadiem/tinh) để tìm kiếm theo địa bàn. 
  Ví dụ, khi tìm kiếm ["Thành Hưng" site:"Hải Dương"], Hệ thống sẽ hiển thị các doanh nghiệp có tên "Thành Hưng" và thuộc tỉnh Hải Dương .

 • Ngoài ra, có thể sử dụng dấu ngoặc đơn "( )" để tìm kiếm.

 

 

Ví dụ

 • Thành Hưng

 • "Thành Hưng"

 • "Thành Hưng" - "Cổ phần" sẽ tương đương với "Thành Hưng" ! "Cổ phần"

 • "Thành Hưng" | "Cổ phần" sẽ tương đương với "Thanh Hung" OR "co phan"

 • "Thành Hưng" + "Cổ phần"

 • "Thanh Hung" - ("TNHH" Or "Co Phan")

 • "Thanh Hung" diadiem:"Hải Dương"

 • "Thanh Hung" diadiem:"haiduong"

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55