ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hướng dẫn trình tự thủ tục thay đổi tên công ty

Luật sư Đông Đô hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

 

1. Trình tự thực hiện thay đổi tên công ty:

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 

2. Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Thời gian thực hiện:

+ 5 ngày có giấy phép mới

+ 4 ngày có con dấu mới

 

3. Luật sư đại diện thực hiện:

Khi được khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ trọn gói về việc thay đổi tên công ty. Luật sư chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng để tiến hành mọi công việc liên quan từ việc tiếp nhận thông tin đến việc nhận các kết quả từ Sở kế hoạch và đầu tư.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tầng 8,Phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55