Thành lập công ty   Lâp văn phòng đại diện tại Hà Nội cần thủ tục gì?

Hỏi:

Lập văn phòng đại diện tại Hà Nội cần những thủ tục gì?


Đáp:

Để thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội doanh nghiệp cần liên hệ với Bộ phận 1 cửa - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để làm thủ tục.

 

1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

- Giấy ủy quyền;

 

2. Đại diện thực hiện các thủ tục của Luật Đông Đô:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu Văn phòng đại diện có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.

- Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55