Mẫu 03-tbh, mẫu báo cáo nộp hàng tháng khi không phát sinh lao động, tiền lương