Biểu mẫu khác   Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

 BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

 

 

Cơ sở:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………… Fax: …………………… Email:……………………

 

 

 

 

 

CAM KẾT

 

 

Áp dụng cho sản phẩm:………………………………………………………………………...

 

 

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chiu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quả lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh của pháp luật.

 

 

                                                                                    …. ngày…….tháng …..năm…..

                                                                                                                       

                                                                                                      CHỦ CƠ SỞ

                                                                                                   (Ký tên & đóng dẫu)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55