Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội   Mẫu- đơn đăng ký thang lương, bảng lương (nộp phòng lđtbxh)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 168//2010/CV

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------------

------------------------------------

                Vv:  Đăng ký Thang lương, bảng lương cho công ty

 

 

Hà nội , ngày      tháng      năm  20….

 

 

 

 

Kính gửi :  Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận Thanh Xuân

 

 

 

   Công ty Cổ phần Tư Vấn Đông Đô đưc thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :            , ngày    tháng      năm        do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp,

Địa chỉ trụ sở : Phòng 615, N6E, Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 046.656.4319/ 043.556.2791                Email: [email protected]

Người liên hệ: Phí Thị Hương Trang                      Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0915.235.339                                       Email: [email protected]

   Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của  người lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đã xây dựng quy định tiêu chuẩn đối với từng chức danh, quy chế tiền lương và bảo hiểm xã hội, hệ thống thang lương, bảng lương  áp dụng trong công ty.

 

   Công ty chúng tôi cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.

  Nay kính đề nghị Phòng lao động thương binh và xã hội Quận Thanh Xuân phê duyệt cho chúng tôi các quy chế nêu trên.

 

Rất mong phòng lao động thương binh và xã hội Quận Thanh Xuân giải quyết

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận :

Người đại điện pháp luật

- Như trên

GIÁM ĐỐC

- Lưu VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 09 11 77 11 55