Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội   Mẫu - quy định về tiêu chuẩn điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong công ty (nộp phòng lđtbxh)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 169 /2010 /QĐ

Độc lập –Tự do- Hạnh Phúc

 

 

QUY ĐỊNH

V/v: Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong Công ty

 

 

-         n c vào thông tư s 25/2005/TT-BLĐTBHXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn theo NĐ 118-CP ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Chính Phủ.

-         Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

 

      Nay công ty quy định tiêu chuẩn từng chức danh trong công ty như sau:

 

 

STT

 

Chức danh

 

Trình độ

 

Kinh nghiệm

 

 

 

1

 

Giám đốc

 

- Tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy

-  Tiếng anh giao tiếp

 

-3 năm kinh nghiệm chuyên môn

-3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

-3 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp

 

 

 

2

 

Phó Giám đốc

 

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy

-2 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

-2 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp

- 2 năm kinh nghiệm chuyên môn

 

 

3

 

Nhân viên tư vấn

 

Tốt nghiệp đại học Luật chính quy

- 1 năm kinh nghiệm chuyên môn

-  Giao tiếp

- Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng

 

 

4

 

Nhân viên kế toán

 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán

-1 năm kinh nghiệm chuyên môn

- vận hành thành thạo1 phần mềm kế toán

- Thành thạo tin học

 

 

5

 

Nhân viên văn phòng

 

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

 

-1 năm kinh nghiệm phụ trách văn phòng

-Thành thạo tin học văn phòng

- Giao tiếp

 

 

 

 

·        Yêu cầu chung:

-          Mọi nhân viên trong công ty phải có phẩm chất đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, trung thực mẫn cán, có trí tiến thủ, có tinh thần đoàn kết, có tinh thần đồng nghiệp, không ngại khó khăn, gian khổ.

·         Điều kiện nâng lương định kỳ:

            Nhân viên trong công ty có đủ điều kiện sẽ được công ty xét nâng lương định kỳ 01  năm   01 lần:

-          Có thời hạn làm việc liên tục tại công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.

-          Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.

-          Hoàn thành tốt công việc, không có sai sót gây hậu quả lớn.

-          Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng uy tín và quyền lợi công ty.

·        Nâng lương đặc cách:

           Trong quá trình làm việc những nhân viên có thành tích nổi bật, có cống hiến xuất sắc. Ngoài việc khen thưởng sẽ được Giám đốc xét nâng lương đó cho cá nhân trước thời hạn

                                                                                   

 

Hà nội, ngày      tháng      năm 20

 

                                                                                                         Giám đốc

 

                                                                                                 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 09 11 77 11 55