Thành lập công ty   Quy định thế nào về loại ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề?

Hỏi:

Đăng ký kinh doanh có những loại chứng chỉ hành nghề như thế nào?

 

Đáp:

 

1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề;

 

 

2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề;

 

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề;

 

4. Một số quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề chia theo 3 loại sau:

(i) Loại yêu cầu giám đốc (hoặc người đứng đầu doanh nghiệp) phải có chứng chỉ hành nghề, ví dụ các loại chứng chỉ sau: 


-  Chứng chỉ hành nghề kinh doanh di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

-  Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trường hợp không uỷ quyền.

-  Chứng chỉ sản xuất, gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

-  Chứng chỉ hành nghề xông hơi, khử trùng;

-  Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

-  Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tư nhân;

-  Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân;

 

(ii) Loại ngành, nghề yêu cầu cả giám đốc và người khác (cán bộ quản lý) phải có chứng chỉ hành nghề, ví dụ các loại chứng chỉ sau:

 - Chứng chỉ kiểm toán viên;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với Công ty luật hợp danh.

 

(iii) Loại ngành, nghề chỉ yêu cầu người khác phải có chứng chỉ hành nghề (không yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp), ví dụ các loại chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

- Chứng chỉ hành nghề luật sư - đối với công ty luật (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

 Chứng chỉ hành nghề dược

- Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Chứng chỉ định giá bất động sản.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55