Biểu mẫu kế toán - thuế   Thông báo hủy hóa đơn

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ------------------------------

 

Mẫu: TB03/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

                             THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 

 

 

 

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân

 

 

 

 

 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 0104219188

 

 

Địa chỉ: Phòng 615, N6E, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  046.656.4319 / 0914.52.2626                           Fax:  043.556.2791

Email: luatsu@luatdongdo.com

Phương pháp hủy hóa đơn: Gạch chéo 3 liên

 

 

Hồi   14h   giờ 30    ngày 28 tháng 03 năm 2011, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

GTGT

GTKT-3LL

DG/2010B

0009639

0009650

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 Ngày  28  tháng 03 năm 2011

Người lập biểu

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

                 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

PHÍ THỊ HƯƠNG TRANG

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55