ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Du lịch - lữ hành

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ du lịch - lữ hành du lịch cho khách hàng như sau:

 

1/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

 

2/ Tư vấn lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cơ bản bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu: bổ sung ngành nghề.

- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Luật sư soạn thảo: bổ sung ngành nghề.

- Quyết định họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Luật sư soạn thảo: bổ sung ngành nghề.

- Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người đi làm dịch vụ.

 

3. Hệ thống ngành nghề kinh doanh về du lịch - lữ hành

79

 

 

 

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

 

791

 

 

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

 

 

7911

79110

Đại lý du lịch

 

 

7912

79120

Điều hành tua du lịch

 

792

7920

79200

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

 

4/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh trọn gói của Luật sư Đông Đô:

- Tư vấn các quy trình trọn gói cho khách hàng thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Trực tiếp soạn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và gửi khách hàng xem trước, cũng như ký + đóng dấu.

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ + nhận kết quả về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tư vấn các công việc cần làm sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 09 11 77 11 55