ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Luật sư chúng tôi tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cho khách hàng như sau:


1. Thủ tục thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên phòng đăng ký kinh doanh.

- Hồ sơ được thụ lý tại phòng đăng ký kinh doanh là 5 ngày làm việc.

- Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh ghi nhận vốn điều lệ mới, doanh nghiệp thông báo cho cơ quan thuế chủ quản biết.

 

2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

- Thông báo về việc tăng vốn điều lệ.

- Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ.

- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ.

- Giấy đăng ký kinh doanh bản sao hoặc gốc.

 

3. Cơ sở pháp lý thực hiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

- Luật doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55