ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thành lập công ty kinh doanh các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Luật sư Đông Đô chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty trong các lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản như sau:

 

1/ Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập công ty:

a/ Khi thành lập doanh nghiệp, cần phải cân nhắc lựa chọn 1 trong 4 loại hình như: Loại hình cổ phần + TNHH + Hợp danh + Doanh nghiệp tư nhân.

b/ Tư vấn những quy định về độ tuổi, năng lực hành vi, hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.

c/ Tư vấn về điều kiện thuê, mượn trụ sở làm văn phòng công ty.

d/ Tư vấn về các hình thức góp vốn/ tỉ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định ...

e/ Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty cơ bản.

f/ Tư vấn về các loại thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp.

g/ Tư vấn các vấn đề khách liên quan đến doanh nghiệp trước khi thành lập công ty ...

 

2/ Tư vấn hồ sơ trước khi thành lập công ty:

a/ Tư vấn soạn thảo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

b/ Tư vấn lập danh sách cổ đông, danh sách thành viên trước khi thành lập công ty.

c/ Tư vấn soạn thảo điều lệ hoạt động, đề án hoạt động trước khi thành lập công ty.

d/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.

e/ Tư vấn các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép con, các giấy tờ khác phục phụ trước khi thành lập công ty.

 

3/ Hệ thống ngành nghề kinh doanh về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản bao gồm:

01110

Trồng lúa

01120

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

01130

Trồng cây lấy củ có chất bột

01140

Trồng cây mía

01150

Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

01160

Trồng cây lấy sợi

01170

Trồng cây có hạt chứa dầu

 

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

01181

Trồng rau các loại

01182

Trồng đậu các loại

01183

Trồng hoa, cây cảnh

01190

Trồng cây hàng năm khác

 

Trồng cây lâu năm

 

Trồng cây ăn quả

01211

Trồng nho

01212

Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

01213

Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

01214

Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

01215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

01219

Trồng cây ăn quả khác

01220

Trồng cây lấy quả chứa dầu

01230

Trồng cây điều

01240

Trồng cây hồ tiêu

01250

Trồng cây cao su

01260

Trồng cây cà phê

01270

Trồng cây chè

 

Trồng cây gia vị, cây dược liệu

01281

Trồng cây gia vị

01282

Trồng cây dược liệu

01290

Trồng cây lâu năm  khác

01300

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

 

Chăn nuôi

01410

Chăn nuôi trâu, bò

01420

Chăn nuôi ngựa, lừa, la

01440

Chăn nuôi dê, cừu

01450

Chăn nuôi lợn

 

Chăn nuôi gia cầm

01461

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

01462

Chăn nuôi gà

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

01469

Chăn nuôi gia cầm khác

01490

Chăn nuôi khác

01500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

 

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

01610

Hoạt động dịch vụ trồng  trọt

01620

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

01630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

01640

Xử lý hạt giống để nhân giống

01700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

 

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

 

Trồng rừng và chăm sóc rừng

02101

Ươm giống cây lâm nghiệp

02102

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

02103

Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

02109

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

 

Khai thác gỗ và lâm sản khác

02210

Khai thác gỗ

02220

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

02300

Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác

02400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

 

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

 

Khai thác thuỷ sản

03110

Khai thác thuỷ sản biển

 

Khai thác thuỷ sản nội địa

03121

Khai thác thuỷ sản nước lợ

03122

Khai thác thuỷ sản nước ngọt

 

Nuôi trồng thuỷ sản

03210

Nuôi trồng thuỷ sản biển

 

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

03221

Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

03222

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

03230

Sản xuất giống thuỷ sản


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55