HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Xin cấp lý lịch tư pháp như thế nào?

Hỏi:

Xin cấp lý lịch tư pháp như thế nào?


Đáp:

Luật sư Đông Đô trả lời về trình tự, thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp như sau:

 

1. Trình tự thực hiện thủ tục:

a) Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả

b) Sở Tư pháp thụ lý , giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu (theo mẫu quy định )

- Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp (theo mẫu quy định);

- Bản chụp (photocopy) Giấy chứng minh nhân dân

- Bản chụp (photocopy) hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự;

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. 

- Giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu hoặc những giấy tờ chứng minh quan hệ đối với những trường hợp ủy quyền đương nhiên.

Số lượng hồ sơ:: 02 bộ

 

3. Thời hạn giải quyết:

a) 16 ngày làm việc trong trường hợp thông thường:

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

b) 33 ngày làm việc trong trường hợp phức tạp:

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày;

- Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Toà án thì thời hạn này không quá 07 ngày; 

c) Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Hành chính Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PC27) - Công an Thành phố Hà Nội

Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình 135) thì mức phí là 50.000đồng/lần cấp/người.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp

- Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch Tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền)

- Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp.

 

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55