Hình sự và dân sự   Bảo đảm bằng tiền khác bảo lĩnh tại ngoại như thế nào?

Hỏi:

Bảo đảm bằng tiền để tại ngoại khác bảo lĩnh để tại ngoại thế nào?

Đọc báo gần đây tôi biết về 2 khái niệm: Đặt tiền bảo đảm không bị tạm giam và bảo lĩnh để không bị tạm giam. Luật sư phân tích giúp 2 khái niệm này, nó khác nhau thế nào?

 

Đáp:

Luật sư Hoàng Trọng Giáp:

1. Đối với khái niệm bảo lĩnh (điều 92 bộ luật tố tụng hình sự)

Bảo lĩnh (không phải bảo lãnh): Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

2. Đối với khái niệm đặt tiền để bảo đảm (điều 93 bộ luật tố tụng hình sự)

Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập.

3. Những khác nhau cơ bản giữa bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm (đặt tiền):

Đối với bảo lĩnh và đặt tiền thì đã được quy định khá cụ thể trong bộ luật tố tụng hình sự, thậm chí biện pháp đặt tiền để bảo đảm còn được hướng dẫn tại thông tư số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, tuy nhiên việc đặt tiền để bảo đảm gần như chưa được áp dụng trong thực tiễn tố tụng cho đến nay.

Giữa bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm có sự khác nhau cơ bản như:

- Bảo lĩnh là trường hợp do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện việc bảo lĩnh để cho bị can, bị cáo được tại ngoại. Còn đặt tiền là có thể do chính bị can, bị cáo đó bỏ tiền ra để đặt, hoặc người thân thích thứ ba nào đó bỏ tiền ra để đặt nhằm bảo đảm cho việc tại ngoại của bị can, bị cáo.

- Bảo lĩnh là sử dụng đến uy tín, nhân thân của cá nhân, cơ quan tổ chức đứng ra bảo lĩnh, còn đối với đặt tiền thì đây là biện pháp mang tính chất đánh vào vật chất của người đặt tiền, không mang nhiều tính chất uy tín, hay nhân thân quá nhiều.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155