Dịch vụ kế toán - thuế   Báo giá dịch vụ sổ sách kế toán

Luật sư Đông Đô gửi tới khách hàng báo giá dịch vụ làm sổ sách kế toán, và những công việc chúng tôi sẽ thực hiện cho khách hàng như sau:


1. Những công việc chúng tôi sẽ tiến hành:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số ....).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục ....).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.


2. Giá dịch vụ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp như sau:

- 1.500.000 đồng/báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 10 tờ/tháng.

- 2.000.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 50 tờ/tháng.

- 3.000.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn trên 50 tờ/tháng.

 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2017 đến khi có thông báo mới)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155