Tư vấn kế toán - thuế - BHXH   Chỉ tiêu làm tờ khai mẫu 08/tt85/đkt (mẫu 08-mst)

Để giúp doanh nghiệp trong việc làm mẫu 08, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, Luật Đông đô xin đưa ra các chỉ tiêu sau:

(chỉ tiêu khi thay đổi đăng ký kinh doanh- mẫu 08).

 


Chỉ tiêu 1. Tên chính thức


Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch


Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở


Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế


Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập


Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu


Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính


Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh


Chỉ tiêu 10.Tổng số lao động


Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ


Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc


Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế


Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh


Chỉ tiêu 15. Năm tài chính


Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản


Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp


Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp


Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan


Chỉ tiêu 20. Thông tin khác


Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155