Hộ khẩu và quốc tịch   Chúng tôi định cư ở nước ngoài muốn xin lại quốc tịch Việt Nam cần những giấy tờ gì?

Hỏi:

Kể từ ngày 1/7/2009, bà con người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam và muốn tiếp tục giữ quốc tịch Việt Nam hãy đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam gần nhất làm thủ tục đăng ký công dân để giữ quốc tịch Việt Nam.

Đáp:

Ngày 13 tháng 11 năm 2008, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12. Luật này thay thế Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.”

Như vậy, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2009, bà con người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam và muốn tiếp tục giữ quốc tịch Việt Nam hãy đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam gần nhất làm thủ tục đăng ký công dân để giữ quốc tịch Việt Nam.

  

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155