KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trình tự, thủ tục, cơ chế chuyển đổi từ Hộ kinh doanh cá thể lên thành Doanh nghiệp chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, các Hộ kinh doanh muốn chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cần thực hiện như sau:

 

1. Thông báo đóng cửa/ dừng hoạt động kinh doanh đối với Hộ kinh doanh cá thể.

2. Tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đồng thời hoạt động Hộ kinh doanh cá thể.

3. Các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

- Công ty cổ phần

- Công ty TNHHH

- Công ty hợp danh

- Doanh nghiệp tư nhân.

4. Lưu ý: Theo quy định thì đối với các Hộ kinh doanh cá thể sử dụng từ 10 lao động trở lên phải tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155