Thay đổi ĐKKD   Có được đặt tên địa điểm kinh doanh là Văn phòng giao dịch không?

Hỏi:

Tên địa điểm kinh doanh

- Tên địa điểm kinh doanh có được đặt là Văn Phòng giao dịch – Công ty …. không (có trường hợp doanh nghiệp bị từ chối tên này với lý do gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng đại diện).

- Doanh nghiệp đăng ký lập địa điểm kinh doanh có bắt buộc phải ghi tên là Địa điểm kinh doanh số 1 hoặc số 2 – Công ty …… không ?.

 

Đáp:

Luật doanh nghiệp cũng như các văn bản hướng dẫn không cấm việc đặt tên địa điểm kinh doanh là Văn phòng giao dịch, vì vậy doanh nghiệp hoàn toàn có quyền đặt tên địa điểm kinh doanh là văn phòng giao dịch.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155