Công văn   Công văn số 2790/SGD-ĐT - GDCYTNN quản lý hoạt động tư vấn du học

Kính gửi:

Giám đốc các Tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố Hà Nội Thực hiện công văn số 3125/BGD ĐT – ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155