Nhà, đất   Đất lấn chiếm của người khác có được cấp sổ đỏ không?

Hỏi:

Đối với đất lấn chiếm sang phần đất nhà người khác, người này có đơn gửi đến UBND xã thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
 

Luật sư trả lời:
Lấn chiếm sang phần đất của người khác là hành vi bị nghiêm cấm tại điều 12 Luật đất đai và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Và bị buộc trả lại đất lấn chiếm theo quy định tại Điều 10 NĐ 102/2014 NĐ-CP

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155