Thành lập công ty   Để thành lập công ty kinh doanh bất động sản, có cần vốn pháp định không?

Hỏi:

Để thành lập công ty kinh doanh bất động sản, có cần vốn pháp định không?


Đáp:

Theo luật kinh doanh Bất động sản hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành thì để thành lập công ty kinh doanh bất động sản cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định như sau:

1/ Đối với doanh nghiệp thành lập mới:

Vốn pháp định được xác định bằng tiền ký quỹ là 6 tỉ đồng tại Ngân hàng, hoặc bằng chứng thư định giá tài sản do tổ chức định giá độc lập phát hành.

2/ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động nhưng bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản:

Vốn pháp định được xác định thông qua báo cáo tài chính (không bắt buộc kiểm toán) thể hiện nguồn vốn điều lệ và nguồn vốn thuộc chủ sở hữu từ 6 tỉ đồng trở lên.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155