Tư vấn kế toán - thuế - BHXH   Dịch vụ kế toán- thuế trọn gói

Là công ty chuyên tư vấn Luật cho doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rõ những vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp trong đó lĩnh vực kế toán - thuế luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu và cần được thiết lập hệ thống chuẩn ngay từ lúc thành lập. Vì vậy Luật Đông Đô đưa ra gói dịch vụ báo cáo kế toán - thuế doanh nghiệp để khách hàng được yên tâm hoạt động:

 

1. Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:

- Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng.

- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

- Báo cáo hoạt động hàng tháng.

 

2.  Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

- Báo cáo thuế TNCN hàng qúy.

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

 

3. Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:

- Quyết toán thuế TNCN hàng năm.

- Quyết toán thuế TNDN hàng năm.

- Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

 

4. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

- Sổ nhật ký kế toán

- Sổ cái các tài khoản

- Sổ quỹ tiền mặt

- Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…

 

5. Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:

- Tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp và sau khi đi vào hoạt động.

- Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm.

- Tờ khai đăng ký hình thức kế toán doanh nghiệp.

- Bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp. 

 

6. Thực hiện thủ tục kế toán và thuế:

- Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

- Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

- Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp.

- Tư vấn sắp xếp và gỡ rối trong sổ sách kế toán.

- Tư vấn giải đáp những thắc mắc về pháp luật thuế – kế toán.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155