DÂN SỰ - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Dịch vụ Luật sư làm chứng, chứng kiến trong các giao dịch

Công ty Luật Hoàng Sa cung cấp dịch vụ Luật sư làm chứng, chứng kiến cho các giao dịch dân sự, giao dịch kinh tế diễn ra trong đời sống hàng ngày như sau:

 

Các giao dịch có thể nhờ Luật sư làm chứng như:

1. Việc lập di chúc để lại tài sản, phân chi di sản thừa kế có thể nhờ Luật sư làm chứng.

2. Giao kết, thỏa thuận dân sự có thể nhờ Luật sư làm chứng.

3. Giao dịch nhận tiền có thể nhờ Luật sư làm chứng.

4. Giao dịch trao đổi, mua bán, tặng cho tài sản có thể nhờ Luật sư làm chứng.

5. Việc ký kết hợp đồng kinh tế có thể nhờ Luật sư làm chứng.

6. Việc lập biên bản sự việc giữa ít nhất 2 bên có thể nhờ Luật sư làm chứng.

7. Việc công ty xuất khẩu lao động làm cam kết chống trốn đối với người đi lao động có thể nhờ Luật sư làm chứng.

8. Một số giao dịch khác mà các bên có nhu cầu chứng kiến sự việc đều có thể nhờ Luật sư làm chứng.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155