Giấy phép bán hàng đa cấp   Dịch vụ xin giấy phép bán hàng đa cấp

Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký xin giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp như sau:

 

Dịch vụ của Luật sư chúng tôi bao gồm:

- Luật sư trực tiếp tổng hợp các tài liệu cần thiết, soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép bán hàng đa cấp theo cho khách hàng.

- Đại diện khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ và giải trình về hồ sơ trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đại diện khách hàng trực tiếp nhận giấy phép bán hàng đa cấp.

- Hướng dẫn khách hàng soạn thảo công văn, báo cáo hoạt động cho khách hàng gửi tới cơ quan nhà nước.

- Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến bán hàng cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động.

- Đại diện pháp lý cho khách hàng trong các tranh chấp với bên thứ 3 liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155