KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Điều kiện đăng ký thành lập công ty bảo vệ (công ty vệ sĩ)

Điều kiện đăng ký thành lập công ty bảo vệ (công ty dịch vụ vệ sĩ).

 

Luật sư chúng tôi tư vấn về điều kiện đăng ký thành lập công ty bảo vệ cho doanh nghiệp như sau:

 

1/ Điều kiện đăng ký thành lập công ty bảo vệ trong nước:

- Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.

- Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định tại khoản 1 nêu trên bao gồm:

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

- Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

- Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

- Thành viên, hoặc cổ đông công ty bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp khối kinh tế, hoặc Luật, có lý lịch tư pháp rõ ràng.

- Trụ sở công ty bảo vệ phải được công chứng thuê, thời gian từ 1 năm trở lên.


2/ Điều kiện đăng ký thành lập công ty bảo vệ có vốn nước ngoài:

Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổnggiá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155