KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học năm 2018

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm 2018 (Theo Nghị định số 46/2017).


1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật về việc đăng ký kinh doanh.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, kèm theo chứng nhận hoàn thành lớp nghiệp vụ tư vấn du học;

4. Trình độ năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Có hợp đồng thuê trụ sở hợp pháp để hoạt động tư vấn du học.

7. Có quy trình tư vấn du học.

8. Có thỏa thuận liên kết với đối tác là Trường học bên nước ngoài về việc đưa học sinh sang nước ngoài du học.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155