Thay đổi ĐKKD   Doanh nghiệp có được đặt trụ sở tại nhà chung cư, nhà tập thể không?

Hỏi:

Văn bản số 03/BXD-QLN ngày 12/01/2010 của Bộ xây dựng v/v thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư có quy định “việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng  là không đảm bảo với quy định của Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, sai công năng thiết kế của căn hộ chung cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các chủ hộ khác và không đảm bảo an toàn về vận hành nhà chung cư. Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có trụ sở là các căn hộ chung cư là không phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở”.

Vậy, trường hợp Công ty đã đăng ký trụ sở chính tại nhà chung cư và nhà tập thể (đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN) trước thời điểm có văn bản trên, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có bắt buộc phải thay đổi trụ sở không?

 

Đáp:

Theo tinh thần của pháp luật, và theo chủ trương nhà nước VN là quy định mới không làm xấu thêm tình hình trước đó của doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp đã đăng ký trụ sở, văn phòng giao dịch tại nhà chung cư, tập thể trước thời điểm văn bản trên được ban hành không yêu cầu bắt buộc phải di chuyển trụ sở ra khỏi chung cư, tập thể. Tuy nhiên, với quy định tại văn bản trên thì Sở kế hoạch và Đầu tư các địa phương cần khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đúng với công năng, chức năng của chung cư, tập thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155