New   Doanh nghiệp tư nhân có được giảm vốn điều lệ không? thủ tục như thế nào?