Giấy phép bán hàng đa cấp   Giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp

Giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp là việc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho doanh nghiệp được kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp, khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Luật sư chúng tôi hướng dẫn những nội dung cơ bản về giấy phép bán hàng đa cấp bao gồm:


1. Quy định pháp luật hiện hành:

- Luật thương mại hiện hành.

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn thì hành.

 

2. Đối tượng được kinh doanh bán hàng đa cấp:

Chỉ có thể là hàng hóa mới được kinh doanh đa cấp, các loại khác không phải hàng hóa như dịch vụ thì không được kinh doanh theo phương thức đa cấp.


3. Vốn pháp định và ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp:

- Vốn pháp định: 10 tỉ đồng

- Ký quỹ: 5 tỉ đồng, nhưng không thấp hợn 5% vốn điều lệ.

 

4. Cơ quan cấp giấy phép bán hàng đa cấp:

Bộ công thương

 

5. Hiệu lực giấy phép bán hàng đa cấp:

5 năm và được gia hạn nhiều lần

 

6. Báo cáo hoạt động:

Gửi cho Bộ công thương và Sở công thương định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc có thể báo cáo đột xuất.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155