Tư vấn đầu tư   Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời thực hiện quyền xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI

Luật sư Đông Đô hướng dẫn hồ sơ để doanh nghiệp FDI thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam như sau:


Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Hồ sơ về doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo quy định tại pháp luật về đăng ký kinh doanh.

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013.

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm:

+ Báo cáo tài chính - đối với tổ chức 

+ Xác nhận tài khoản cá nhân nhà đầu tư - đối với cá nhân.

- Các tài liệu khác bao gồm:

+ Đăng ký kinh doanh - đối với nhà đầu tư tổ chức

+ Hộ chiếu đối với các thành viên, cổ đông, nhà đầu tư là cá nhân.

+ Hợp đồng thuê trụ sở chính, văn phòng có công chứng.

+ Các tài liệu tương ứng như trên đối với nhà đầu tư liên doanh phía Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155