Đầu tư nước ngoài   Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư Đông Đô tư vấn hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành công ty TNHH 2 thành viên như sau:


1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

- Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp

- Số lượng hồ sơ:  01

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

 

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục  đầu tư tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155