ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Hàn Quốc tại Viêt Nam

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM.

 

Để thành lập CÔNG TY HÀN QUỐC tại Việt Nam cần thực hiện 2 giai đoạn bao gồm:

(Lưu ý: Áp dụng cho trường hợp công ty hoạt động lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh không có điều kiện, không phải xin ý kiến)

1. Giai đoạn 1:

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư:

* Thời gian thực hiện đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

Hồ sơ cung cấp:

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật của 02 năm gần nhất đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận số dư tài chính chứng minh khả năng tài chính của Nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam;

- Hợp đồng Thuê/Mượn văn phòng Hoặc Văn bản thỏa thuận Thuê/Mượn văn phòng tại Việt Nam để làm trụ sở công ty;

- Giấy chứng nhận thành lập/hoạt động của Bên cho Thuê/Mượn văn phòng (Nếu có);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất/tòa nhà cho Thuê/Mượn của Bên Cho Thuê/Mượn văn phòng (nếu có);

 

2. Giai đoạn 2:

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty và khắc con dấu tại phòng đăng ký kinh doanh:

* Thời gian thực hiện: 6 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

Hồ sơ cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp phép;

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp;

Điều lệ tổ chức/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài (Chỉ áp dụng đối với thành lập công ty TNHH 1 thành viên mà chủ sở hữu công ty là một tổ chức/doanh nghiệp);

- Hộ chiếu Hoặc CMND của Người đại diện theo pháp luật của công ty được thành lập tại Việt Nam;

- Hộ chiếu Hoặc CMND của những người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài để quản lý phần vốn của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Công ty được thành lập tại Việt Nam;

- Hợp đồng Thuê/Mượn văn phòng Hoặc Văn bản thỏa thuận Thuê/Mượn văn phòng tại Việt Nam để làm trụ sở công ty;

- Giấy chứng nhận thành lập/hoạt động của Bên cho Thuê/Mượn văn phòng (Nếu có);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất/tòa nhà cho Thuê/Mượn của Bên Cho Thuê/Mượn văn phòng (nếu có);

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155