Giấy phép Website   Hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử lĩnh vực du lịch, khách sạn

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn Doanh nghiệp trong việc thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn như sau:

 

1. Hồ sơ xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử lĩnh vực du lịch, khách sạn:

- Đơn đăng ký hoạt động sàn giao dịch sàn giao dịch Thương mại điện tử du lịch, khách sạn.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Đề án hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Quy chế quản lý hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Các điều kiện giao dịch sàn giao dịch thương mại điện tử (cơ chế giải quyết tranh chấp).

 

2. Số lượng hồ sơ và nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ: Trực tuyến, sau khi được chấp nhận sẽ nộp bộ hồ sơ bản cứng tại Cục.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155