ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 

1. Quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân

- Tư vấn mô hình, Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn về phương thức quản lý doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn về vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn về tăng, giảm vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn các quy định về cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn các quy định về bán doanh nghiệp tư nhân.

- Tư vấn về các hình thức doanh nghiệp tư nhân.


2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp tư nhân.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

- Hợp đồng thuê Giám đốc.

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

- Theo dõi tiến trình xử lý, thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Đã bao gồm mã số thuế) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty


4. Cam kết sau thành lập .

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu lien quan khi có yêu cầu của khách hàng).

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155