Đầu tư nước ngoài   Hồ sơ điều chỉnh đăng ký đầu tư trường hợp phải xin ý kiến

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN Ý KIẾN.

 

Đối với trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mà cần phải xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà đầu tư cần thực hiện 2 bước là Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư và Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh tại Sở kế hoạch và Đầu tư:

Hồ sơ cung cấp01 bộ gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực hợp pháp

- Giấy chứng nhận đầu tư hiện hành;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp (Đối với thay đổi về Nhà đầu tư khi chuyển nhượng vốn đầu tư nội bộ cho nhau hoặc thay đổi thông tin cá nhân của Nhà đầu tư);

- Hộ chiếu Hoặc CMND của những người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài để quản lý phần vốn của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Công ty Việt Nam (Đối với thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư)

- Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật của 02 năm gần nhất đối với tổ chức/doanh nghiệp thay đổi/điều chỉnh  (Đối với thay đổi nội bộ về Tổng vốn đầu tư, hoặc thay đổi về Cơ cấu tỷ lệ góp vốn đầu tư);

- Văn bản xác nhận số dư tài chính hoặc Văn bản xác nhận/ghi nhận đã góp thêm vốn đầu tư chứng minh khả năng tài chính của Nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam  (Nếu có thể cung cấp) (Đối với thay đổi nội bộ về Tổng vốn đầu tư (Tăng vốn đầu tư);

- Hợp đồng Thuê/Mượn văn phòng Hoặc Văn bản thỏa thuận Thuê/Mượn văn phòng tại Việt Nam để làm trụ sở mới công ty (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy chứng nhận thành lập/hoạt động của Bên cho Thuê/Mượn văn phòng (Nếu có) (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất/tòa nhà cho Thuê/Mượn của Bên Cho Thuê/Mượn văn phòng (nếu có) (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy tờ khác (nếu có và nếu Luật chuyên ngành yêu cầu);

Lưu ý thực hiện Các giấy tờ/tài liệu do nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt Nam.

 

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

Hồ sơ cung cấp01 bộ gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực hợp pháp

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đã được cấp phép (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành;

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp (Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư/Vốn góp/Cổ phần nội bộ cho nhau hoặc thay đổi thông tin cá nhân của Nhà đầu tư);

- Hộ chiếu Hoặc CMND của những người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài để quản lý phần vốn của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Công ty Việt Nam (Đối với thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư);

- Hợp đồng Thuê/Mượn văn phòng Hoặc Văn bản thỏa thuận Thuê/Mượn văn phòng tại Việt Nam để làm trụ sở mới công ty (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy chứng nhận thành lập/hoạt động của Bên cho Thuê/Mượn văn phòng (Nếu có) (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất/tòa nhà cho Thuê/Mượn của Bên Cho Thuê/Mượn văn phòng (nếu có) (Đối với thay đổi về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (thường tương ứng là Trụ sở chính công ty);

- Giấy tờ xác nhận việc thanh toán chuyển khoản tiền góp bổ sung thêm vốn hoặc tiền thanh toán mua cổ phần/phần vốn góp từ tài khoản vốn đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài (Đối với thay đổi khi chuyển nhượng vốn đầu tư / góp vốn/mua Cổ phần nội bộ hoặc khi Tăng vốn điều lệ (Vốn đầu tư)).

Lưu ý thực hiện:  Các giấy tờ/tài liệu do nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155