ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Luật sư Luật Đông Đô cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:


1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty Cổ phần:

- Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành Công ty Cổ phần;

- Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý Công ty Cổ phần;

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông Công ty Cổ phần;

- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn Công ty Cổ phần;

- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh Công ty Cổ phần;

 

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Biên bản về việc họp các cổ đông sáng lập trước thành lập;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần;

- Soạn thảo điều lệ Công ty Công ty Cổ phần;

- Soạn thảo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần;

- Giấy ủy quyền;

 

3. Cam kết sau thành lập:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty; 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155