ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng soạn thảo, lập hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh. Các thành viên sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên công ty hợp danh. Kèm theo danh sách thành viên sáng lập phải có:

a. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

b. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Lưu ý: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông thường chỉ chấp nhận bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thành lập công ty. 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155