ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Luật sư Luật Đông Đô cung cấp dịch vụ thủ tục và hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên bao gồm: 

 

1. Quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

 

2. Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các thành viên trước khi thành lập; 

- Tư vấn và hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn và  Soạn thảo danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  

    3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký kinh doanh đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế;

 

4. Hỗ trợ pháp lý sau thành lập doanh nghiệp

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp sau thành lập;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155