Thủ tục tiện ích nhất   Hồ sơ và thủ tục giải thể công ty

Luật sư hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm: 

 

A/ Theo quy định  tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

1/ Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

2/ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

3/ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

4/ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

5/ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

6/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

7/ Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...);

 

B/ Trước khi nộp hồ sơ giải thể lên phòng đăng ký kinh doanh. doanh nghiệp cần phải thực hiện 2 bước sau:

 

1. Khóa mã số thuế doanh nghiệp:

Hồ sơ khóa mã số thuế bao gồm:

1.1. Công văn xin giải thể công ty;

1.2. Thông báo về việc giải thể công ty;

1.3. Quyết định + Biên bản họp về việc giải thể;

1.4. Giấy xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể;

1.5. Mã số thuế bản gốc;

1.6. Báo cáo tài chính (nộp sau).

1.7. Bản sao giấy nộp tiền đối với thuế phải nộp sau khi quyết toán.

2. Thủ tục trả dấu pháp nhân:

Hồ sơ trả dấu pháp nhân bao gồm:

2.1. Công văn xin trả dấu pháp nhân.

2.2. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Bản sao thông báo khóa mã số thuế.

2.4. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

2.5. Kèm theo hồ sơ phải có Biên bản + quyết định về việc giải thể và trả con dấu pháp nhân.

 

Lưu ý: 

Trước khi tiến hành trả dấu pháp nhân tại cơ quan Công an Doanh nghiệp cần lưu ý phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu sẽ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư để tránh trường hợp sau khi đã hủy dấu mà hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện sẽ gây khó khăn khi tiến hành thủ tục trả Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155