Người lao động   Hỏi về chế độ nghỉ phép hàng năm theo luật lao động hiện hành

Hỏi: 

Vì lý do cá nhân tôi muốn nghỉ phép theo chế độ? Vậy, xin hỏi chế độ nghỉ phép được qui định như thế nào?.
  
Đáp:
  
Tại Điều 74, 75 Bộ luật Lao động quy định: người lao động nếu làm việc đủ 12 tháng tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo qui định sau đây:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường
- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sống khắc nghiệt và đối với những người dưới 18 tuổi;
- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sống khắc nghiệt.
    
Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày.

Tại Điều 78, 79 Bộ luật Lao động qui định: Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

- Kết hôn, nghỉ 3 ngày;
- Con kết hôn, nghỉ 1 ngày;
- Bố, mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng, con chết, nghỉ 3 ngày.

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.
 
Trường hợp bạn chưa đủ điều kiện nghỉ phép năm, bạn có thể nghỉ chế độ việc riêng, hoặc thỏa thuận với người sử dụng lao động để được nghỉ không lương giải quyết việc cá nhân cho phù hợp. 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155