ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hướng dẫn trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Luật sư Đông Đô hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

 

A/ Trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 

B/ Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty:

- Bước 1:

Nộp hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế tại chi cục thuế nới doanh nghiệp đặt trụ sở chính - nếu là chuyển trụ sở công ty khác quận, huyện.

- Bước 2:

Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại phòng đăng ký kinh doanh (5 ngày có kết quả thay đổi trụ sở chính).

- Bước 3:

Nộp hồ sơ khắc đổi con dấu pháp nhân nếu thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện (5 ngày có con dấu mới).

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155