Thành lập công ty   Kinh doanh lữ hành du lịch cần vốn pháp định bao nhiêu?

Hỏi:

Kinh doanh lữ hành du lịch cần vốn pháp định bao nhiêu?


Đáp:

Theo quy định Luật du lịch hiện hành và các nghị định hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp muốn kinh doanh du lịch lữ hành cần phải có các điều kiện cơ bản về nhân sự, cơ sở vật chất. đặc biết về vốn pháp định tối thiểu được quy định như sau:

1/ Đối với kinh doanh lữ hành du lịch nội địa: Không yêu cầu vốn pháp định

2/ Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách nước ngoài vào Việt Nam (InBound): yêu cầu vốn pháp định 250 triệu đồng

3/ Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách Việt Nam ra nước ngoài (OudBound): Yêu cầu vốn pháp định 500 triệu đồng

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155