Hình sự và dân sự   Luật sư cần chuẩn bị giấy tờ gì khi đăng ký bào chữa?

Hỏi:

Luật sư cần chuẩn bị giấy tờ gì khi đăng ký bào chữa?


Đáp:

Theo quy định tại Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thì khi đăng ký bào chữa Luật sư cần phải:

a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ nêu trên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155