DÂN SỰ - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Luật sư tư vấn và tham gia tranh tụng trong vụ án hôn nhân gia đình

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tranh tụng trong các vụ án về Hôn nhân và Gia đình tại cơ quan tố tụng như sau:

 

1. Dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

- Cử luật sư tham gia tiếp xúc với thân chủ, các bên liên quan để nghiên cứu vụ việc.

- Cử luật sư tới tòa án, cơ quan liên quan khác để sao chụp, thu thập tài liệu, chứng cứ bảo vệ.

- Cử luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm ... để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

- Và các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của thân chủ.

 

2. Một số yêu cầu về Hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm:

- Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

- Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

- Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

- Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

- Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

- Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

- Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài
sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

- Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

- Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

- Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155