Công văn   Mẫu đơn đề nghị rút tiền ký quỹ tư vấn du học tự túc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ

 

Kính gửi:      - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài.

 

          Căn cứ công văn số….. /SGD&ĐT- GDCYTNN ngày ..../7/2016 về việc đề nghị được rút tiền ký quỹ cho dịch vụ tư vấn du học,

Trung tâm TVDH ........................ (Tên cơ sở, Tên giao dịch, Tên tiếng Anh)

Thuộc Công ty …………………. (Tên cơ sở, Tên giao dịch, Tên tiếng Anh)

Giấy ĐKKD:                  Số:              ngày cấp:              Nơi cấp:

Quyết định thành lập:    Số:              ngày cấp:              Nơi cấp:

Giám đốc công ty:          Họ và tên, điện thoại, email, quốc tịch

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Giám đốc trung tâm tư vấn: Họ và tên, điện thoại, email, quốc tịch

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Địa chỉ Trụ sở chính: (điện thoại, email)

Địa chỉ trụ sở giao dịch: (điện thoại, email)

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động DVTVDH: số, ngày cấp

Cơ sở/chi nhánh khác: ....................................................................................................

          Đề nghị được rút số tiền ký qu của công ty tại ngân hàng …………………./ chi nhánh ……….

Chủ tài khoản: ………………………………….

Số tài khoản : ……………….. ngày ….. tháng … năm ….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155